BUSINESS

  • Trang chủ
  • >
  • Giới thiệu ngành nghề hoạt động

Kết nối lao động Châu Á với doanh nghiệp Nhật Bản

Ý tưởng hoạt động cơ bản của chúng tôi là đơn vị kết nối nguồn nhân lực châu Á với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Do đó, chúng tôi nắm rõ yêu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản,giới thiệu nguồn lao động châu Á đang sinh sống tại đất nước họ, đào tạo tiếng Nhật,đồng thời hướng dẫn sinh hoạt, hỗ trợ xin visa và cung cấp các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính khác trước khi người lao động đến Nhật, sau khi người lao động tới Nhật Bản chúng tôi sẽ hỗ trợ sinh hoạt như giới thiệu nơi ở,xúc tiến giao lưu với người Nhật và tiến hành các hỗ trợ tư vấn khác.
Được biết có rất nhiều du học sinh muốn tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. Công ty chúng tôi có hỗ trợ xin việc cho du học sinh nên trường hợp doanh nghiệp muốn tuyển dụng du học sinh là đối tượng hiểu rõ tình hình Nhật Bản hơn, chúng tôi cũng có thể đáp ứng nhu cầu đó. Hơn nữa,với công ty đã kí kết hợp đồng tuyển dụng, chúng tôi sẽ tổ chức những buổi hội thảo, trao đổi để giúp doanh nghiệp có thể sử dụng nhân lực hiệu quả hơn và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.
Một hình thức khác kết nối nguồn nhân lực châu Á với doanh nghiệp Nhật Bản là việc đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản sang các nước châu Á. Đối với các doanh nghiệp có mong muốn tiến sang thị trường châu Á, chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động hỗ trợ như tư vấn hình thức mở rộng thị trường, cung cấp nơi kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp địa phương,cung cấp thông tin về địa phương muốn mở rộng hoạt động...

BUSINESS

Giới thiệu ngành nghề kinh doanh chính

Nghiệp vụ giới thiệu việc làm thu phí 

Giới thiệu nhân lực

Ở Nhật Bản,trong tình trạng già hóa dân số ngày càng gia tăng,việc đảm bảo lực lượng lao động đang trở thành vấn đề quan trọng. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ giới thiệu nguồn nhân lực chủ yếu là lao động các nước châu Á, đặc biệt là lao động Việt Nam.

Chi tiết mời tham khảo trang「Giới thiệu nhân lực」

Hỗ trợ việc làm cho người nước ngoài 

Hỗ trợ việc làm cho người nước ngoài 

Cùng với dịch vụ giới thiệu nguồn nhân lực, chúng tôi lên kế hoạch hỗ trợ và hỗ trợ thực hiện hoạt động kĩ năng đặc định số 1 diễn ra an toàn, thuận lợi thay cho doanh nghiệp tiếp nhận lao động nước ngoài (cơ quan tổ chức kĩ năng đặc định).

Chi tiết tham khảo trang 「Hỗ trợ lao động」

Kết nối kinh doanh giữa các nước châu Á với Nhật Bản

Kết nối kinh doanh giữa các nước
châu Á với Nhật Bản

Tận dụng mạng lưới của mình, chúng tôi hỗ trợ kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp muốn tìm hiểu mở rộng sang thị trường châu Á và các doanh nghiệp địa phương, đồng thời hỗ trợ hoạt động xúc tiến sang thị trường mới của quý doanh nghiệp.

Chi tiết tham khảo trang「Kết nối kinh doanh」